روتوش چهره

روتوش چهره گرفتن عگس در یک لحظه اتفاق می افتد  و شما هرگز نمی توانید آن لحظه را دوباره تکرار کنید . گاهی اوقات یک عکس در روزی است که برای شما بسیار ویژه است مانند یک مراسم عروسی ، جشن فارف التحصیلی ، یک مهمانی خاص ، عکسی از یک عزیز از دست [...]